KĘSTUTIS BALČIKONIS

KĘSTUTIS BALČIKONIS –  dailininkas, kolegų nepralenktas batikos meistras, žymaus dailininko, tuometinio Lietuvos dailės instituto profesoriaus Juozo Balčkonio (1924-2010) ir talentingos scenografės Reginos Songailaitės – Balčikonienės sūnus. Kęstutis su pasididžiavimu prisimena, kaip 1992m. kovo 11-ąja didžiulį 88kv.m jo sukurtą batikos darbą “Vytis saulės spindulių fone” uniformuoti kariai iškilmingai nešė nuo Lietuvos Nacionalinio dramos teatro iki dabartinių Seimo rūmų, kur šis darbas vietoje sovietinio LTSR herbo iškilmingai buvo pakabintas Seimo posėdžių salėje, paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. ” Vytis saulės spindulių fone” buvo sukurtas pagal skulptoriaus Juozo Zikaro 1925m. monetoms sukurtą “Vyčio” atvaizdą. K.Balčikonis buvo vienas pirmųjų Lietuvos savanorių, gynusių ir saugojusių tuometinę Aukščiausiąją tarybą, vėliau apie devynerius metus tarnavo Lietuvos savanorių kariuomenėje. Deja, jo kuklūs nuopelnai atkuriant Lietuvos nepriklausomybę iki šiol neįvertinti jokiais valstybiniais apdovanojimais. K.Balčikonio kūrybinių darbų yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje. Šiuo metu gyvena Šventojoje, dirba gidu bei verčiasi iš savo kūrybos darbų.