JONAS LUKŠĖ

JONAS LUKŠĖ – paminklosaugininkas, architektas.  Šių dienų Napoleonas Orda, išleidęs kelias  savo piešinių knygas. „Mano piešiniuose užfiksuotas kultūros paveldas – tai visų pirma Kauno miesto identitetas, savastis, kurią reikia išlaikyti, puoselėti ir saugoti ,“ –  tai toks jo motto. Nenuilstantis savo  darbų parodų organizatorius ir istorinių žinių skleidėjas,karybos ir karinio paveldo žinovas, draugiškas patarėjas ir objektyvus vertintojas.